CIAP

De Vereniging voor Culturele Informatie en Actueel Prentenkabinet, afgekort CIAP, werd in 1976 opgericht met als doel 'te ijveren voor de verdediging in Limburg van de hedendaagse kunst in het algemeen'. Meer concreet sensibiliseert en informeert CIAP het publiek met tentoonstellingen (in de eigen ruimte en daarbuiten), kunstreizen, publicaties, lezingen en de uitgave van grafiek en multipels.

Armand Hertzstraat 21 bus 1
3500 Hasselt
info@ciap.be
+32 11 225321
ciap.be